Bibliotheek en digitale geletterdheid

onderwijs-bibliotheek-digiatle-geletterdheid

De 21e eeuw vraagt nieuwe vaardigheden van leerlingen. Vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruiken van technologie, nieuwe media en online bronnen.

Hoe digivaardig is de jeugd eigenlijk?

Kinderen en jongeren worden regelmatig door volwassenen overschat wat betreft hun vaardigheden met nieuwe technieken en media. Uit onderzoek blijkt echter dat niet alle jongeren kritisch, bewust en actief met alle mogelijkheden en middelen omgaan.
De nieuwe SLO leerdoelen digitale geletterdheid geven duidelijk aan waar de leerlingen aan het eind van hun schoolcarriëre moeten staan. Is jouw school al zover?

Bekijk de SLO leerlijn digitale geletterdheid

Ontwikkel een visie op mediawijsheid op school

Digitale geletterdheid past niet in één hokje en is vakoverstijgend omdat: 

  • Alle leerlingen gebruiken sociale media en moeten participeren in sociale netwerken
  • Voor alle vakken moeten leerlingen vaardig en kritisch om kunnen gaan met informatie
  • Voor alle vakken zijn ict basisvaardigheden nodig zodat zij bewust apparaten en software kunnen toepassen
  • Leerlingen moeten begrip hebben van de beginselen van programmeren

Daarom is het belangrijk dat het schoolteam ook goed op de hoogte is en alle vaardigheden op gelijke wijze aan kan bieden.
Hoe doe je dat? 
De Bibliotheek kan de school helpen met het ontwikkelen van een visie met 'Slim met media' en helpen met het opstellen van een mediaplan voor de school. 
Docenten en leerkrachten kunnen ook geschoold worden door de mediacoaches en informatiespecialisten van de Bibliotheek. 

Lessen en programma's op school of in de Bibliotheek

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland biedt lessen en programma's informatievaardigheden en mediawijsheid aan voor het basis- en voortgezet onderwijs. De lessen en programma's kunnen op maat voor de school worden gemaakt. Daarbij wordt ook het ontwikkelen van creativiteit, samenwerken en communicatie niet vergeten. Bij voorkeur sluit het programma aan op vakken en opdrachten op school. 

bekijk aanbod digitale geletterdheid basisonderwijs

bekijk aanbod digitale geletterdheid voortgezet onderwijs

terug