Digitale vaardigheden

Vergroot je kennis

Meer programma's

Digitale geletterdheid hoort bij ieder vak op school

In 2025 zal digitale geletterdheid waarschijnlijk opgenomen worden in het curriculum. De ontwikkelingen gaan razendsnel, denk bijvoorbeeld aan de opkomst van AI. Hoe onderscheid je nog echt van nepnieuws? Hoe ga je om met de leuke maar ook minder leuke kanten van social media. Help de leerlingen een onderzoekende en kritische houding ten opzichte van (social) media en internet te ontwikkelen. Op deze pagina vind je bronnen, tools en lessen voor het ontwikkelen van de digitale geletterdheid van de leerlingen. 

Lespakket 'Beeldmanipulatie'

Jongeren worden via media voortdurend geconfonteerd met nieuws en beelden die gemanipuleerd ziijn. Tijdens deze les gaan de leerlingen  aan de hand van beeldfragmenten zelf een checklist maken om beelden te beoordelen.

Vraag het lespakket 'Beeldmanipulatie' aan

Lespakket 'Maak een podcast'

De leerlingen maken een podcast over een thema of over een boek. Het opnemen kan met hun eigen smartphone en en bewerkingstool. Het lespakket bestaat uit een lesbrief en een presentatie. Het maken van een podcast is in te zetten bij verschillende vakken en lessen. 

Vraag het lespakket 'Maak een podcast' aan

Hoe kom je uit je informatiebubbel?

Profielwerkstuk - bovenbouw

Voor het profielwerkstuk heeft de Bibliotheek bronnen verzameld en toegankelijk gemaakt. Met de Big Six tips kunnen zij goed voorbereid hun onderzoek starten en slimmer zoeken met zoekmachines en databanken. Een groepsbezoek kan aangevraagd worden.  

Hoe maak je een goed profielwerkstuk?

Digitale Overheid - bovenbouw

Doe je Digiding! is een online lesomgeving van Stichting Digisterker.
In de modules gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met de digitale overheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD, zorgtoeslag, ID-kaart, vervolgstudie en werk. 

Vraag gratis aan bij Doejedigiding

Praten over online ervaringen in de klas

Leen boeken met je docentenpas over online zoeken, privacy, veiligheid op internet en fakenieuws. Leg de boeken op een plek zodat de leerlingen er zelf in kunnen snuffelen of lees stukjes voor. Meestal is dit een bron voor goede gesprekken over eigen online gedrag en ervaringen.

Tools en inspiratie om je leerlingen mediawijzer te maken

Hier vind je kennisorganisaties en platforms voor kinderen en jongeren met lessen, tools, filmpjes en spelletjes. Deze websites zijn goed in te zetten als ondersteuning van je lessen gericht op digitaal burgerschap, digitale geletterdheid, mediawijsheid en informatievaardigheden. Digitale vaardigheden horen thuis in ieder vak op school. 

Uitlegvideo over Brainy, tool voor het onderwijs

Informatievaardigheden - onderbouw

Leerlingen leren met de tool Brainy op structurele wijze informatie te verzamelen en te beoordelen. De tool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijs.  Het is gemakkelijk te implementeren  in de lesstof en bruikbaar bij ieder vak.

Lees meer over Brainy