Wist je dat...

De Stadsbibliotheek dit jaar 425 jaar bestaat? In 1596 is de Bibliotheek opgericht door de Haarlemse Vroedschap, het stadsbestuur. Het eerste filiaal was gevestigd op het Prinsenhof in Haarlem. Toen was het nog een echte wetenschapsbibliotheek. Nu is het een openbare Bibliotheek en is de locatie niet langer de Prinsenhof. Natuurlijk is er door de tijd heen veel veranderd. Sommige van deze veranderingen weet je misschien, maar wist je ook dat...

Wist je dat...

 • Je in de 17e eeuw de sleutel van de Bibliotheek kon huren voor fl. 3,- per jaar? Nu kan je altijd naar binnen lopen, zelfs als je geen lid bent!
 • In 1828 de Bibliotheek voor het eerst publiekelijk geopend werd? Toen was dat enkel op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Pas sinds 1896 was de Bieb dagelijk geopend.
 • In 1940 er 3092 bezoekers waren? Nu telt de bieb bijna 64.000 leden! In 1940 werden er ongeveer 133.000 werken uitgeleend, dat is nu wel anders. In 2019 werden meer dan 1,2 miljoen werken uitgeleend!
 • In 1940 een Bibliotheekabonnement 2 gulden per jaar was? Dat zou omgerekend nu bijna 50 euro zijn.
 • De Bibliotheek 10 directeuren heeft gehad?
 • De Bibliotheek tot 1990 geen computers had? Dat is nu ondenkbaar!
 • De catalogus in boekvorm begon? Er waren toen nog niet zo veel boeken, dat kon precies. Toen overgegaan werd naar kaartenbakken werd de catalogus een tijdje op allebei de plekken gebruikt: zowel in boekvorm als in kaartenbakken. Na de kaartenbakken werd de catalogus digitaal, zoals we hem nu kennen.
 • Er verschillende vestigingen zijn geweest? Sinds 1974 zit locatie Haarlem Centrum aan het Doelenplein, waar je nu nog steeds terecht kan!
 • De Bibliotheek LP's, cassettes en cd's heeft uitgeleend? Nu vind je deze niet meer in de Bibliotheek, maar zijn nog steeds te lenen via muziekweb!
 • De Bibliotheek ook dia's en microfiches uitleende? Je kon bijvoorbeeld oude kranten bekijken met de microfiches. Dat is met de computers nu een stuk makkelijker.
 • Ook het 350 jarig bestaat groot gevierd werd? Toen nog niet online, maar er werd een tentoonstelling ingericht en een gedicht gemaakt door Guda Ratelband.

Nog meer 425 jaar

Eens bekijken hoe de catalogus er vroeger uitzag? Of hoe de Bibliotheek van binnen was vroeger? In het magazijn van de Bibliotheek in het centrum vind je een expositie met materiaal en foto's van 425 jaar Stadsbibliotheek.