Leerkrachten: Cursus Open Boek

Cursus Open Boek

Scholing tot leescoördinator voor leerkrachten in het primair onderwijs.

Zeker 95% van alle kinderen kan het vereiste leesniveau behalen met een gerichte inzet op leren lezen, begrijpend lezen en leesbevordering.

Is lezen een speerpunt binnen het beleid van jouw school? Is er op jouw school behoefte aan een leescoördinator en een leesplan?

Meld je dan nu aan voor de cursus Open Boek!

De invalshoek is leesbevordering en leesmotivatie. Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

Praktische informatie

Er zijn vijf bijeenkomsten en aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een leesplan opgesteld. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat. De studietijd bedraagt ca. 40 uur. Nieuwsgierig naar de cursusinhoud? Kijk op de website van Leesplan.

Data en locatie

23 januari in Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250 te Heiloo
27 februari in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland / vestiging Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem
6 maart in Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250 te Heiloo
3 april in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland / vestiging Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem
15 mei afsluiting in Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250 te Heiloo

Tijd: van 15.00 – 18.00 uur

Kosten: € 300,00 incl. cursusmateriaal

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Anja de Groot
023 – 5115407
educatie@bibliotheekzuidkennemerland.nl