Leerkrachten: Cursus Open boek

Decoratieve afbeelding

Is lezen een speerpunt binnen het beleid van jouw school? Is er op jouw school behoefte aan een leescoördinator en een leesplan?

De invalshoek is leesbevordering en leesmotivatie. Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

Praktische informatie over de cursus

Er zijn zes bijeenkomsten. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een leesplan opgesteld. Daarnaast ontvang je na afloop van de cursus een certificaat. De studietijd bedraagt ca. 50 uur. Nieuwsgierig naar de cursusinhoud? De cursus is met 50 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl

Contact opnemen

Data en locatie

Data 2024:
16 oktober 2024
6 november 2024
20 november 2024
11 december 2024
15 januari 2025

Certificaatuitreiking 5 februari 2025

Data 2025:
Steeds van 15:00 - 18:00
5 maart 2025
19 maart 2025
9 april 2025
23 april 2025
14 mei 2025

Certificaat 28 mei

Tijd: 15:00 – 18:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Gasthuisstraat 32 Haarlem
Kosten: € 475 incl. BTW en cursusmateriaal

Nascholing Open Boek
Dit jaar bieden we weer nascholing open Boek aan. Op onderstaande data vindt dezelfde bijscholingsbijeenkomst plaats.

Dinsdag 25 maart 16.00-18.00
Woensdag 26 maart 15.00-17.00
Kosten: €40,-