Leerkrachten: Cursus Open Boek

Cursus Open Boek

Scholing tot leescoördinator voor leerkrachten in het primair onderwijs.

Zeker 95% van alle kinderen kan het vereiste leesniveau behalen met een gerichte inzet op leren lezen, begrijpend lezen en leesbevordering.

Is lezen een speerpunt binnen het beleid van jouw school? Is er op jouw school behoefte aan een leescoördinator en een leesplan?

Meld je dan nu aan voor de cursus Open Boek!

De invalshoek is leesbevordering en leesmotivatie. Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

Praktische informatie

Er zijn zes bijeenkomsten en aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een leesplan opgesteld. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat. De studietijd bedraagt ca. 40 uur. Nieuwsgierig naar de cursusinhoud? 

Data en locatie

Data 2022:
7 september
21 september
5 oktober
2 november
16 november
Certificaatuitreiking op 7 december

Tijd:         15:00 – 18:00 uur
Locatie:   Auris Prof. van Gilseschool, Daslookweg 2 te Haarlem
Kosten:    € 363 incl. BTW