Boekentip: De meeste mensen deugen

Gepubliceerd op: 17 december 2019 15:15

Wat moet je weten, wat moet je lezen? De beste tips krijg je uit je omgeving! Deze keer de boekentip van Michiel de Vos en Yvonne Haneman van Ground8 en Studio Cocreatie. Samen met de buurt werken zij in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk aan een levendige wijk.

De meeste mensen deugen - Rutger Bregman

"De meeste mensen deugen van Rutger Bregman is een must-read voor iedereen die merkt dat de huidige samenleving tegen haar grenzen aanloopt, die graag ziet dat het anders gaat, maar nog niet weet hoe.

Mensbeeld

In zijn nieuwste boek fileert Rutger Bregman de onderzoeken die ons huidige, vaak sombere beeld van de mens hebben gevormd. Wat overblijft, is een hoopvol, optimistisch mensbeeld. Een mensbeeld dat ervan uitgaat dat wij in de kern goede mensen zijn, maar dat wij ons laten afleiden door ontwikkelingen om ons heen. We leren ook dat we tot zo veel meer in staat zijn dan we denken, door mensen en systemen met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Dat stemt optimistisch!

We zijn tot zo veel meer in staat dan we denken.

Ombuigen

De mensheid regeert nu nog veel te solistisch, egoïstisch, vanuit angst. Maar gelukkig kunnen we die manier van werken ombuigen. Hoe? Door ons anders te organiseren. Door de grote systeemwereld (overheden, instanties, corporaties) met de leefwereld in contact te brengen. Zodat ze - op basis van vertrouwen, gedeelde verlangens en belangen - met elkaar kunnen samenwerken om hedendaagse sociaal-maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Schalkwijk

En dat is precies wat wij met Ground8 en Studio Cocreatie doen vanuit de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk. Vanuit samenwerking, verbinding en optimisme werken wij met alle betrokken partijen aan oplossingen voor complexe vraagstukken die leven in de wijk.
Rutger Bregman beschrijft in zijn boek hoe de weg omhoog eruitziet. Het is fijn om te beseffen dat wij samen met een aantal pioniers uit de Haarlemse systeemwereld deze weg aan het bewandelen zijn!"

Over Ground8

Ground8 start Stadslabs en Transitiehubs op en begeleidt innovatieve processen om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke thema's op het gebied van gezondheidszorg, voeding, scholing enzovoorts. Op dit moment werkt Ground8 aan de vormgeving en invulling van een transitie-infrastructuur voor Haarlem, startend in Schalkwijk onder de naam Stadslab SchalkRIJK.

Over Studio Cocreatie

Studio Cocreatie is een ontwerpstudio voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en innovatie op wijkniveau. Op de studio worden alle betrokken partijen rond een vraagstuk bijeengebracht. Aan de hand van 'Design Thinking'-methodes werken we in cocreatie aan oplossingen waarin de mens centraal staat. Studio Cocreatie is onderdeel van Ground8 en fungeert als motor van de Stadslabs. 

Meedoen?

Heb jij ideeën voor een leefbare wijk? Elke woensdag kun je in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk van 10:00-11:00 uur deelnemen aan de 'community carrousel' en jouw ideeën met ons delen. Buiten dit uur kun je jouw idee of talent achterlaten op de grote borden in de Bibliotheek. Dan nemen wij weer contact met jou op. Je vindt ons ook op Instagram: @schalkrijk