PLUSBibliotheken: wetenschap binnen handbereik

Veertien openbare Bibliotheken in Nederland hebben een wetenschappelijke steunfunctie. Zij slaan een brug tussen de reguliere openbare Bibliotheken en de Universiteitsbibliotheken.

De PLUSbibliotheken beschikken over specifieke wetenschappelijke collecties op hbo+-niveau. Iedere PLUSBibliotheek neemt een eigen wetenschappelijk domein voor haar rekening. Voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn dat exacte wetenschappen.

Materialen bij jouw bibliotheek laten bezorgen

Alle PLUSbibliotheken stellen hun collectie beschikbaar. Leden van de Bibliotheek kunnen hierdoor boeken lenen uit alle wetenschappelijke domeinen die in de PLUScollecties zijn opgenomen.

De PLUScollectie van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland:

  • Wiskunde
  • Natuurkunde
  • Chemie
  • Astronomie
  • Natuurkundige aardrijkskunde
  • Meteorologie en Klimatologie 
  • Geologie, Geofysica en Hydrosfeer
  • Biologie, Plantkunde en Dierkunde