Updates verbouwing de Bibliotheek Haarlem Centrum

Gepubliceerd op: 24 juni 2022 13:15

De verbouwing van het pand van de Bibliotheek Haarlem Centrum is in volle gang. In opdracht van de gemeente Haarlem wordt het gebouw in 2022 vernieuwd en verduurzaamd. Getracht wordt de overlast voor het publiek zoveel mogelijk te beperken.

Update 24 juni

Vanmorgen even voor 12 uur is het brandalarm afgegaan in de Bibliotheek Haarlem Centrum. De Bibliotheek is daarop ontruimd. De brandweer was snel ter plaatse en constateerde rookontwikkeling door werkzaamheden aan het dak. Na een half uur konden bezoekers en medewerkers weer veilig het bibliotheekgebouw betreden.

Update 2 juni 2022

De lichtstraat, de langwerpige dakkoepel die van de servicebalie tot aan de achterkant van het pand loopt, is inmiddels van binnenuit dichtgezet. De elektrische hoogwerker die voor gepiep maar ook voor blije peutergezichtjes zorgde, is weer weg. Dankzij goede verlichting valt het nauwelijks op dat het daglicht op die plek tijdelijk minder is. De vervanging van het glas van de lichtstraat kan verder vanaf het dak gebeuren. De werkzaamheden op het dak zijn in volle gang, en ook de pui van de kantoren grenzend aan het dak komt nu aan de beurt.

Asbest
Bij het vervangen van de klimaatinstallatie in de technische ruimte achter een van de kantoren, is asbest aangetroffen. Deze vergaderruimte, de Gele Kamer, bevindt zich op de eerste etage in het Doelengebouw. De bouwwerkzaamheden zijn daar stilgelegd en er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld voor de sanering. De asbestsanering beperkt zich tot deze afgesloten vergaderruimte. Uiteraard wordt hierbij alle regelgeving in acht genomen en uiterst zorgvuldig gewerkt. De huidige situatie en de sanering leveren dan ook géén gevaar op voor bezoekers en medewerkers van de Bibliotheek. Om geen verdere bouwvertraging op te lopen, wordt vrijdag 3 juni al gestart met de sanering en wordt er met Pinksteren doorgewerkt. Hierna is de sanering afgerond en kunnen de geplande bouwwerkzaamheden weer worden opgepakt.

Update: 16 mei 2022

Er zijn bouwunits en containers geplaatst aan de zij- en achterkant van de Bibliotheek. Komende weken worden steigers geplaatst, wordt er gewerkt aan het dak en wordt de klimaatinstallatie in meerdere kantoorruimtes vervangen.

Lichtstraat
Ook wordt gewerkt aan het vervangen van de lichtstraat, de langwerpige dakkoepel die van de servicebalie tot aan de achterkant van het pand loopt. Met behulp van een elektrische hoogwerker wordt de lichtstraat van onderaf dichtgetimmerd. In een later stadium wordt het glas vanaf de buitenzijde vervangen door glas met een veel hogere isolatiewaarde. Hoewel we met het dichtmaken van de lichtstraat tijdelijk inboeten aan daglicht, blijft er voldoende kunstlicht om bij te lezen, werken en studeren. Het gebied onder de lichtstraat wordt waar nodig afgezet in verband met de veiligheid van bezoekers en medewerkers.


Werkzaamheden die het meest lawaai geven worden zo veel mogelijk buiten openingstijden van de Bibliotheek uitgevoerd. Toch zal er, zoals met elke verbouwing, sprake zijn van overlast. Zoek je een rustiger plek, bezoek dan eens een van onze andere acht vestigingen in de regio.