BiebPanel 2015-2: Maatschappelijke waarde september 2015 - Infographic

BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels doen 91 Bibliotheken mee aan BiebPanel. Met bijna vijfendertigduizend leden is het één van de grootste klantenpanels van Nederland!

BiebPanel 2015-2-1

Onderzoek

In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het tweede Biebpanel-onderzoek van 2015 dat gehouden is van 16 juni t/m 12 juli 2015. In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland kijken naar de waarde van de Bibliotheek, zowel voor de maatschappij als voor henzelf.

Deelname aan dit onderzoek

Het totaal aantal deelnemers aan dit Panel bedroeg 17.287 (49%). Het aantal deelnemers aan het Biebpanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan dit onderzoek bedroeg 472 respondenten (een respons van 48%). Hiermee is de respons 11% lager dan de respons van het vorige onderzoek dat ging over de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de Bibliotheek.

Uitkomst van het onderzoek

Een citaat van een panellid van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is: “De Bibliotheek is voor iedereen toegankelijk en dat is zo langzamerhand uniek aan het worden in de maatschappij. Het is fijn dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in de Bibliotheek, en dat er hulp aanwezig is voor praktische leefzaken en -problemen. Als die diensten elders steeds lastiger bereikbaar zijn, is het fijn dat de Bibliotheek in dat gat springt. Maar de functie van boekenbewaarplaats staat voor mij voorop. Het is de plek waar alle rangen en standen van de maatschappij kennis en (letter)kunst kunnen vinden”.

Leden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland kennen de Bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe. Ze zien die vooral op het gebied van ontspanning, inspiratie en economisch welzijn. Zo vinden vrijwel alle panelleden dat de Bibliotheek mensen met minder geld ook toegang geeft tot kennis. Een grote groep leden zou een laaggeletterde of digitaal niet vaardige buurman/buurvrouw doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de Bibliotheek.
Voor zichzelf zien de panelleden vooral waarde op het gebied van kennis vergroten, genieten van kunst en cultuur en geld besparen. Ze komen dan ook meestal naar de Bibliotheek met als doel ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en het genieten van kunst en cultuur. In vergelijking met andere landen ligt de nadruk voor Nederlandse leden relatief veel op ontspanning en leesplezier en minder op zakelijke doelen, al ervaren de panelleden uit Zuid-Kennemerland wel meer profijt op het gebied van werk en loopbaan dan in het totale Panel. Ook de sociale functie komt naar voren: panelleden in Zuid-Kennemerland raken in gesprek met mensen die ze normaal niet spreken (11%) en geven aan zich door de Bibliotheek minder eenzaam te voelen (10%).

De precieze percentages:

  • 97% vindt dat de Bibliotheek kennis ook toegankelijk maakt voor mensen die minder geld hebben
  • 88% vindt dat de Bibliotheek hun dorp/stad aantrekkelijker maakt om te wonen
  • 82% geeft aan dat de Bibliotheek ervoor heeft gezorgd dat ze hun kennis vergroot hebben
  • 70% heeft iets aan de Bibliotheek gehad voor zelfstudie / persoonlijke ontwikkeling
  • 64% zou een laaggeletterde buurman of buurvrouw doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de Bibliotheek
  • 11% is in de Bibliotheek in gesprek geraakt met mensen die ze in het dagelijks leven normaal niet spreken
  • 10% geeft aan dat de Bibliotheek ervoor heeft gezorgd dat ze zich minder eenzaam voelden.

In 2014 heeft de Bibliotheek al haar rol in de sociaal domein specifiek benoemd. De activiteiten die de Bibliotheek op dit gebied organiseert vloeien voort uit de wettelijke taken van de Bibliotheek. Voorbeelden hiervan zijn de cursussen/bijeenkomsten rond solliciteren, samenwerking met welzijnsinstellingen, cursus Digisterker om mensen vaardig te maken voor de digitale overheid, ondersteuning van het onderwijs op het gebied van lezen, taalvaardigheden etc., leeskringen voor laaggeletterden en anderstaligen.

Verdeling van de aan dit onderzoek deelnemende Biebpanelleden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland over de vestigingen

biebpanel-2015-2-tabel

Ben je ook benieuwd naar de resultaten van eerdere Biebpanelonderzoeken? Kijk in het archief